KSS DEVELOPMENT

บริษัท เคเอสเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

We Build Condominium, Office Building, Structures And Architecture

About Us

เกี่ยวกับบริษัท

We Are Professional Construction

บริษัท เคเอสเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 โดยมีทุนจดทะเบียน 70,000,000 บาท

บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจในความเชี่ยวชาญ ของการบริหารจัดการด้านงานก่อสร้างของวิศวกรผู้ก่อตั้ง และประสบการณ์ของทีมงาน ในการสร้างสรรค์ผลงานก่อสร้างที่มีมาตรฐานและตรงต่อเวลา บริษัทฯ ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาความสามารถในการ ผลิตงานที่มีคุณภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งอันเป็นที่ยอมรับ และตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งถูกต้องตามหลักวิศวกรรม บริษัทฯ รับงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเป็นทั้งผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) และผู้รับเหมาช่วง (Sub Contractor)

และต่อมา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ได้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้น บริษัท เคเอสเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และกรรมการของบริษัท รวมเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 100%

บริษัทฯ มีผลงานก่อสร้างหลากหลายรูปแบบ ทั้งอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน งานก่อสร้างและงานโยธาทุกประเภท รวมทั้งงานด้านการออกแบบงานสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง ซึ่งล้วนได้รับความสำเร็จและมีผลงานอันเป็นที่พึงพอใจ และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลัก ที่ไว้วางใจให้บริษัทฯ ก่อสร้างในโครงการต่างๆ ตลอดจนลูกค้ารายย่อยอื่นๆ

ทั้งนี้ทาง บริษัทฯ ยังคงมุ่งพัฒนาศักยภาพอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างมาตรฐานของบริษัทฯ ให้สูงขึ้นในทุกด้าน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะสามารถสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ด้วยผลงานที่มีคุณภาพ

Latest News

ข่าวสารของบริษัท


Recruitment

รับสมัคพนักงานหลายอัตรา

Our Services

บริการของเรา

Structures

ออกแบบและก่อสร้างงานก่อสร้างโครงสร้างหลัก งานคอนกรีต และโครงสร้างเหล็ก

Architecture

ออกแบบและก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายในและภายนอก งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

Land Scape

ออกแบบวางผังและก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม ออกแบบและก่อสร้างภูมิทัศน์ภายนอกอาคารทุกประเภท อาทิ ออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรมโรงงาน โรงแรม คอนโด

Electrical & Communication System

ออกแบบ จัดหา และติดตั้งงานระบบไฟฟ้า สื่อสาร ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ และระบบป้องกันอัคคีภัย โดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญงาน

Design

ออกแบบและก่อสร้าง อาคารสูง อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม ร้านค้า คลีนิค สปา ร้านอาหาร ออกแบบโรงแรม ออกแบบโชว์รูม การออกแบบพื้นที่เชิงธุรกิจ

OUR PORTFOLIO

Affiliates Company

ผลงานต่างๆ ของบริษัทในเครื่อ

วิสัยทัศน์

จะเป็นผู้นำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของไทย ภายในปี 2023

พันธกิจขององค์กร

1.มุ้มเน้นระบบปฎิบัติงานให้เป็นไปตามาตรฐานสากล
2.เพิ่มความรู้และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
3.สร้างผลงานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
4.มุ่งเน้นนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง

Contact Us

ติดต่อเรา

194/27 Prasert-Manukitch Rd. Navamin Bueng Kum Bangkok 10240

kss@kssdevelopment.com

02-052-8017-8